Nadszedł czas na podsumowanie projektu, jaki nasza szkoła realizowała we wrześniu 2022 r. Jego tytuł to: „Akademia kompetencji językowych i IT” nr 2021-1-PMU-4215, w ramach projektów „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nabór 4, konkurs 2021. Projekt o wartości 170 724,00 umożliwił naszym uczniom darmowy, dwutygodniowy wyjazd do Grecji. Wzięło w nim udział 20 uczniów w ramach jednej mobilności. Wyjazd odbył się w terminie 11.09 - 24.09.2022 (z dniami na podróż). Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie klas V – VII. Głównym celem przedsięwzięcia było wzmocnienie kompetencji kluczowych takich jak: językowe, cyfrowe, osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się oraz w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej. Cele te zostały w pełni osiągnięte. Uczniowie mieli okazję używać języka angielskiego w różnych sytuacjach życiowych każdego dnia – uczestnicząc w zajęciach szkolnych w greckiej szkole, rozmawiając z rówieśnikami z Grecji, rozwiązując różnego rodzaju zadania językowe czy chociażby robiąc zakupy. Uświadomili sobie jak bardzo ważna jest znajomość języków obcych. Co więcej poznali oni wspaniałych ludzi, rówieśników, którzy nauczyli ich podstawowych zwrotów greckich, zaznajomili z kulturą i kuchnią tego regionu. Nauczyli ich otwartości i cieszenia się każdym dniem. Zajęcia z dziedziny IT umożliwiły doskonalenie kompetencji informatycznych, tak bardzo potrzebnych w dzisiejszym świecie, pełnym technologii komputerowej. Na zakończenie uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.