Zapraszamy!

Nasza szkoła realizuje projekt pt. „Akademia kompetencji językowych i IT” nr 2021-1-PMU-4215, w ramach projektów „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nabór 4, konkurs 2021.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych takich jak: językowe, cyfrowe, osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się oraz w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej u 20 uczniów naszej szkoły.

Projekt o wartości 170 724,00 umożliwi naszym uczniom darmowy, dwutygodniowy wyjazd do Grecji.

W projekcie może wziąć udział maksymalnie 20 uczniów w ramach jednej mobilności w terminie 11.09 - 24.09.2022 (z dniami na podróż).

Uczestnikami projektu są uczniowie przyszłych klas VI – VIII ( obecne klasy V-VII).

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

  • wypełnienie „karty zgłoszenia ucznia” do projektu,

  • zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły),

  • przystąpienie do niezbędnych wymogów rekrutacyjnych i uzyskanie pozytywnej kwalifikacji Komisji Rekrutacyjnej,

  • udział w zajęciach przygotowawczych językowo - kulturowo – pedagogicznych,

  • podpisanie przed wyjazdem na mobilność umowy – zasad uczestnictwa oraz oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i kryteriów rekrutacji zostały przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego wraz z regulaminem i kartą zgłoszenia.

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszenia