W październiku na świetlicy odbył się jesienny konkurs plastyczny pt.: " Jesienny pejzaż" skierowany do uczniów klas 1-3. Celem konkursu było między innymi rozwijanie zdolności plastycznych, zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas jesiennej przyrody. Wszystkie prace były piękne, niepowtarzalne i zachwycające. 

Zwycięzcami zostali: 

I miejsce Julia Z. klasa Ia

II miejsce Bartłomiej P. klasa Ic

III miejsce Bianka M. klasa IIIa

Pozostali uczniowie zostali wyróżnieni dyplomami.

Serdeczne gratulacje !

Bardzo wszystkim dziękuję za udział w konkursie! 

Konkurs plastyczny „Jesienny pejzaż”
Adresaci konkursu:
- Konkurs jest skierowany do uczniów  klas 1-3.
Termin konkursu:
- Czas trwania konkursu: 5.10.2022 – 28.10.2022;
- Ogłoszenie wyników: 7.11.2022;
Cele konkursu:
- Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej dzieci;
- Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas jesiennej przyrody;
- Utrwalanie znajomości i charakterystycznych cech jesieni;
- Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci;
- Twórcza wymiana doświadczeń plastycznych;
Zasady uczestnictwa:
- Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie;
- Jeden uczeń może dostarczyć maksymalnie jedną pracę;
- Technika wykonania – dowolna, płaska format A4 lub A3
- Z tyłu pracy powinno znajdować się imię, nazwisko oraz klasa, do której uczeń uczęszcza;
- Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.
- Podpisane i zabezpieczone prace przynosimy na świetlicę szkolną
Kryteria oceny:
- Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem;
- kompozycja;
- kolorystyka;
- estetyka wykonania;
- oryginalność;
- ogólne wrażenia.
- Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ! ! !
Zachęcam i zapraszam do udziału ! ! !

JESIEŃ to pora roku podczas, której w przyrodzie następują wielkie zmiany. Świat wokół nas zaczyna się mienić wieloma kolorami: zieleni, brązu, czerwieni. Jesień zagościła także na naszej świetlicy szkolnej. Pomimo jesiennej pory roku my nadal wykorzystujemy piękną jesienna pogodę do zabawy na boisku szkolnym i placu zabaw. Szukamy jesiennych zmian w przyrodzie a dzięki darom  jesieni tworzymy muzykę. Uczniowie ze świetlicy szkolnej z dużym zaangażowaniem brali udział w przygotowaniu jesiennych kompozycji. Mamy nadzieję, że jesień nie będzie smutna, nudna i zimna, ale piękna, barwna, ciepła i bogata w jesienne skarby, tak jak nasze prace.

Justyna Rzetelska - Główczyńska 

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 świetlica szkolna będzie funkcjonowała w godzinach 6.30 - 17.00. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy wyrażają chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych w roku szkolnym 2022/2023, prosimy o zapoznanie się z regulaminem świetlicy. Dostępna jest również karta zgłoszenia dziecka, którą należy wypełnić i odesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zostawić u wychowawców świetlicy.

Doskonale wiemy, że kwiecień jest miesiącem poświęconym Naszej Ziemi. Jednym z nadrzędnych problemów współczesnego świata jest zjawisko dewastacji środowiska naturalnego. Człowiek bezmyślnie eksploatuje bogactwa przyrody, co pociąga za sobą katastrofalne skutki. Wymieranie wielu gatunków roślin i zwierząt, erozja gleb, pustoszenie krajobrazów, masowe pojawianie się szkodników, efekt cieplarniany, smog nie mogą zostać niezauważone. Z powodu takich zagrożeń w niebezpieczeństwie jest również zdrowie i życie człowieka. Wzbudzenie w młodych ludziach świadomości ekologicznej jest zatem jednym z głównych zadań współczesnej szkoły, dlatego też w myśl przesłania Św. Franciszka z Asyżu - patrona ekologów  ,,Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona" świetlica szkolna zorganizowała konkurs dla klas 1-4 pod hasłem ,,Śmieciowy stwór". Prace zostały wyczarowane przez uczniów z odpadów: plastikowych butelek, papieru, resztek materiału, zakrętek, resztek włóczek itp. Ze zgromadzonych odpadów dzieci miały za zadanie wykonać różnego rodzaju ,,Śmieciowe stworki ". Temat wywołał wiele emocji,  pomysłów nie brakowało. Jury nie miało łatwego wyboru, więc poprosiliśmy o pomoc dzieci, które głosowały na oznaczone numerami prace. Braliśmy pod uwagę twórcze podejście do tematu, oryginalność pracy, wrażenie estetyczne. Głosowało 97 dzieci na 11 prac .Najwyżej ocenione zostały następujące prace :

1 miejsce praca nr 4 Śmieciuszek ,,Papieruszek"  Ignacy Brański klasa 1c - 34 głosy
2 miejsce praca nr 10 Jan Domagała - 24 głosy
3 miejsce praca nr 5  Rafał Kacprzyk, praca nr 11 Alicja 1a - 10 głosów
  
Dalsze miejsca :)
4 miejsce praca nr 1  Łucja Śliwińska - 6 głosów 
5 miejsce praca nr 6  Głowacka Anna, Lena Wojcieszek - 3 głosy
6 miejsce praca nr 8 Barbara Kolasa, Zuzanna Klementowska  2 głosy 
7 miejsce praca nr 3 Martyna -  1 głos
 
Serdecznie gratulujemy !!!
 
Beata Macuk
Konkurs świetlicowy "Najciekawszy śmieciowy stwór"
 
Rozbudź swoją kreatywność i wykorzystaj materiały nadające się do recyklingu. Wykonaj "śmieciowego stwora" dowolną techniką artystyczną, zaproś rodziców do pomocy. 
 
Cel konkursu:
- Dostarczenie wiadomości na temat przyczyn zanieczyszczania środowiska oraz sposobów zapobiegania tym zanieczyszczeniom
- Kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
- Wdrażanie dzieci do dbałości o otaczająca nas przyrodę oraz jej ochronę (w tym uświadomienie potrzeby segregacji odpadów)
- Rozwijanie umiejętności reagowania na zanieczyszczanie środowiska przez rówieśników i dorosłych
- Stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia, rozwijaniu kreatywności plastycznej dzieci
- Zaangażowanie osób dorosłych (rodziców, dziadków) do współdziałania w realizacji zadań konkursowych.
 
"Najciekawszego śmieciowego stwora" przynosimy do świetlicy szkolnej do 29.04.2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu 09.05.2022 r.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na publikowanie wizerunku i danych osobowych. Prace powinny być oznaczone metryczką zawierającą następujące informacje: IMIĘ I NAZWISKO, KLASA.
 
Justyna Rzetelska - Główczyńska

Podkategorie