Zapraszamy!

Zapraszamy do wzięcia udziału
w konkursie recytatorskim uczniów klas 1-3.
Konkurs odbędzie się 4 marca 2021 r. o godzinie 8.00 w sali 24.
Będzie miał formę prezentacji dowolnego
utworu poetyckiego na temat kobiet.
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w konkursie
należy kierować do wychowawcy klasy
do 11 lutego.


N. Dudkiewicz A Mazurkiewicz