Biblioteka szkolna zaprasza

uczniów klas I-III oraz IV-VIII 

do udziału w konkursie na

najbardziej pomysłową zakładkę do książki.

Termin zgłaszania prac: 4XI–15XI

Ogłoszenie wyników: 25 listopada 2019 r.

 zakladka