W Ogólnopolskim Konkursie Eko – Planeta wzięło udział 13 osób z naszej szkoły w dwóch kategoriach: test – 5 osób oraz praca indywidualna-8 osób. Test sprawdzał wiedzę z biologii i ochrony środowiska. Praca indywidualna to album na temat „Świat owadów – piękny i nieznany”. Niektóre osoby uczestniczyły w obu częściach.

W kategorii praca indywidualna bardzo dobry wynik uzyskał Jędrzej Wojasiński z klasy 5a a wyróżnienie Angelika Grabowska z klasy 6b oraz Aniela Gawryszczak z klasy 6a

Gratuluję wyróżnionym i dziękuję wszystkim uczestnikom.