Lata i dzieje ziemię kształtują
My kształtujemy dzieje
Czas nam należny trzeba wyrzeźbić
Kształtem codziennej nadziei

I to jest ważne co można sprawdzić
Myślą i wiedzą, dotykiem dłoni

Mapo otwarta, Polsko otwarta    bis
Niech pieśń nad tobą dzwoni

Hymn narodowy

Hymn szkolny

Fanfary