W marcu  odbył się konkurs  na "Palmę wielkanocną" skierowany do uczniów  klas 1-3, zorganizowany przez p. Justynę Rzetelską-Główczyńską i p. B. Bujnowicz. Celem konkursu było m.in. popularyzowanie tradycji i zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą, stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci własnych pomysłów i technik wykonania palmy wielkanocnej oraz form jej zdobienia, rozbudowanie inwencji twórczej dzieci. Przy ocenie prac komisja brała pod uwagę; pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu; dobór materiałów i elementów zdobniczych; wielkość i bogactwo użytych materiałów; kreatywność i estetykę wykonania pracy. Palmy wielkanocne przerosły nasze oczekiwania ! Wszystkie są piękne, dlatego pierwsze miejsce zajmują :  

Barbara K. – klasa III c

Adrian M. – klasa I c

Kacper O. – klasa I a

Marysia Rz. – klasa II c

Lena L. – klasa I c

Justyna Rzetelska - Główczyńska