14 października 2020 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

W części oficjalnej głos zabrała Pani Dyrektor Mirosława Marszałek, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.

W części artystycznej wystąpiły dziewczęta z klasy VI a i VIII a, które pod kierunkiem p. Małgorzaty Karpisz zaprezentowały publiczności swoje umiejętności taneczne. Następnie młodzi aktorzy z klasy VI a pod opieką p. Małgorzaty Kazimierczak przedstawili zebranym kilka żartobliwych scenek z życia polskiej szkoły i w ten sposób w imieniu wszystkich uczniów wyrazili swoje podziękowania oraz słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.