..z imPETem...

Nasza szkoła przystąpiła do III edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół „Działaj z imPETem”. Kampania społeczno – ekologiczna „Działaj z impetem” ma na celu edukację Polaków w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem butelek PET oraz ich recyklingu. We wrześniu przeprowadzono zajęcia dotyczące segregacji, przetwarzania i wykorzystania butelek PET. Odbyliśmy wirtualny spacer wewnątrz Śmieciarki Mieci. Ukazała się tablica informacyjna na korytarzu szkolnym. Uczniowie otrzymali naklejki i kalendarzyki potwierdzające udział w kampanii. Od października do lutego na tablicy ogłoszeń będą się pojawiały kolejne zadania do wykonania.

Uczennica naszej szkoły Lilianna Klimas już została laureatką jednego z konkursów w tym programie na hasło zachęcające do odwiedzenia Mieci. Gratulujemy!!!

Zachęcam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w tym konkursie, do końca października trwa druga i ostatnia jego edycja. (szczegóły: www.mieciazimpetem.pl lub strona całego programu dzialajzimpetem.pl)