,,Sprzątanie Świata” to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Tegoroczna akcja ,,Sprzątania Świata” przebiegała pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję” i niewątpliwie różniła się się od poprzednich edycji z powodu pandemii, ale jak co roku chętnie przystąpiliśmy do jej realizacji. Uczniowie oglądali filmy edukacyjne, rozwiązywali zadania interaktywne, wykonali różnorodne prace plastyczne oraz uczestniczyli w prelekcjach, w naszym ogródku dydaktycznym. Dzieci z wielkim zaangażowanie pogłębiły wiedzę z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, a zdobytą wiedzę obiecały wykorzystywać zarówno w szkole, jak i w domu :)