Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyniki rekrutacji w formie listy dzieci przyjętych /nieprzyjętych do klasy pierwszej oddziału sportowego, zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły w formie załączonych plików poniżej.

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej oddziału sportowego