Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, informujemy iż od 25 marca 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne