Na czas zawieszenia zajęć w celu skonsolidowania działań edukacyjnych w zdalnym nauczaniu nasza szkoła uruchomiła Platformę e- learning (e.sp2konstantynow.pl), dzięki której nauczyciele będą przekazywali zadania, ćwiczenia i zagadnienia do opracowania w domu. Inne platformy nie będą brane pod uwagę przez naszą szkołę w procesie nauczania na odległość.

W trosce o naszych ósmoklasistów priorytetem będą oczywiście przedmioty egzaminacyjne (język polski, język angielski i matematyka). Na początku przyszłego tygodnia uruchomimy zdalne nauczanie dla klas IV - VII oraz oddziałów wczesnoszkolnych. Prosimy rodziców klas młodszych o pomoc w dostępie do szkolnej platformy kształcenia zdalnego.

Adres szkolnej platformy (wejście z witryny szkoły): e.sp2konstantynow.pl. Dla nowych użytkowników konieczna rejestracja ucznia . Autoryzacja konta odbywa się automatycznie bez udziału szkoły. Istnieje możliwość odzyskania hasła. Uczniowie zapisują się na właściwe kursy samodzielnie. W razie konieczności istnieje możliwość wymiany uwag w danym kursie z prowadzącym w Forum aktualności. W przypadku wystąpienia problemów prosimy o kontakt z administratorem.