Dziękujemy...

     W imieniu Organizatorów 

serdecznie dziękujemy

Uczniom, Rodzicom, Opiekunom

za udział

w IV Adwentowej Akcji Charytatywnej

„Zbierajmy i Pomagajmy”

na rzecz podopiecznych ze

Schroniska dla Kobiet i Dzieci

Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Łodzi. 

Za Waszą wrażliwość i wielkie serce w niesieniu pomocy potrzebującym,

 życzliwość, bezinteresowną pomoc i zaangażowanie

DZIĘKUJEMY!

Organizatorzy Akcji – Katecheci oraz Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

                                                                            Katarzyna Modrak