Dziękujemy wszystkim, którzy zagłosowali na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą:

„Siłownia pod chmurką – poćwicz z dwójką!”. Dzięki Państwa zaangażowaniu projekt ten uzyskał dużą

ilość głosów i jego realizacja zostanie ujęta w inwestycjach miasta.

Dziękujemy!!!