...rywalizowali, współpracowali...

W minionym tygodniu klasy III-VII przyłączyły się do akcji ,,Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”, której głównym motto było: "Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają. Celem corocznej akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania - uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Aktywności zaproponowane uczniom podczas lekcji to m.in. rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, wspólnych zabaw tj. ,,Marmur”, ,,Matematyczny spacer”. Podczas treningów uczniowie między sobą rywalizowali, współpracowali i przede wszystkim doskonalili swoje umiejętności. Dnia 04.10.2019r. nastąpiło sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” podczas egzaminów. Mistrzami Tabliczki Mnożenia w poszczególnych klasach zostali:

IIIb Zosia, Martyna, Olek, Adrian i Wojtek

I miejsce Gabryś – klasa IVb, Ala – klasa IVa

II miejsce Bruno – klasa IVa

Po ogłoszeniu wyników nastąpiło wręczenie certyfikatów oraz pamiątkowych emblematów. ŚDTM 2019 upłynął w radosnej atmosferze, pełnej nowych przeżyć i satysfakcji. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowali w przygotowaniach i realizacji poszczególnych zadań.