Gratulujemy!

Pani Małgorzata Karpisz za szczególne osiągnięcia i zasługi dla oświaty otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Pani Małgorzata   od 01 września 1992 roku do dziś jest nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 2 im.B.Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim. Od samego początku pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego. Cały czas doskonali swoje umiejętności, pogłębia wiedzę i podnosi kwalifikacje. Jest instruktorem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i instruktorem sportu ze specjalnością siatkówki. Odnosi duże sukcesy sportowe na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Na uwagę zasługuje zdobywanie pierwszych miejsc w piłce ręcznej chłopców w roku szkolnym 2016/2017 w powiecie pabianickim, w rejonie i województwie łódzkim. Działania podejmowane przez Panią Małgorzatę wpływają na podniesienie jakości pracy szkoły. Jej postawa jako nauczyciela, wychowawcy i pedagoga jest oceniana bardzo wysoko w środowisku szkolnym.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.