16 maja uczniowie klas III a i III b – Aleks Król i Aleksander Kawczyński wzięli udział w VIII Wojewódzkim Konkursie Informatycznym w ramach projektu „WIOSNA, ACH TO TY".
Konkurs zorganizowany był we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich i objęty został patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, pana Grzegorza Schreibera oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty, pana Grzegorza Wierzchowskiego.
Uczniowie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu edukacji informatycznej - formatowanie tekstu z zastosowaniem programu WordPad oraz umiejętnościami zaprezentowania pracy plastycznej wykonanej w programie Paint, zgodnej z tematyką konkursu.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.