...emocji i uczuć...

W dniu 2 kwietnia klasa VII uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych w Bibliotece Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Spotkanie było poświęcone tematyce ogólnie pojętej agresji i przemocy, a poprowadził je podróżnik, reportażysta, autor książek dla dzieci i młodzieży Pan Krzysztof Petek.

Prowadzący w bardzo interesujący sposób przekazał naszej młodzieży informacje dotyczących emocji i uczuć oraz wynikających z nich następstw. Za pomocą prostych metod aktywizujących włączył uczniów do dyskusji omawiając z nimi kolejne aspekty ludzkich zachowań, a dzięki prostemu i zrozumiałemu językowi stworzył atmosferę bezpieczeństwa i otwartości, co znacznie ułatwiło rozmowę, skróciło dystans w relacji dorosły – młody. Bazując na przykładach z codziennego życia Panu Krzysztof przedstawił tematykę złości różnych rodzajów i przyczyn agresji oraz różnic pomiędzy przemocą, a agresją.

Duża część naszych uczniów z zainteresowaniem śledziła przebieg spotkania, aktywnie w nim uczestnicząc i realizując zaproponowane zadania. Dla wielu z nich zaproponowany temat nie został jeszcze wyczerpany i stał się obiektem do dalszych refleksji i rozważań.