...aby wykorzystać w codziennym kontakcie z wodą...

W ostatnim tygodniu marca odbyły się warsztaty ekologiczne ,,Ochrona wody" dla klas 0-III. Uczniowie podczas spotkania poszerzyli wiedzę w zakresie właściwości oraz zastosowania wody. Obejrzeli model symulujący obieg wody w przyrodzie, a następnie przeprowadzili doświadczenie z zakresu filtrowania, oczyszczania i uzdatniania wody.

Na zakończenie spotkania uczniowie wymienili się pomysłami, w jaki sposób można oszczędzać i dbać o wodę. Pamiętajmy, aby wykorzystać zdobytą wiedzę w codziennym kontakcie z wodą.