21 i 22 marca, jak tradycja nakazuje, uroczyście pożegnaliśmy zimę i bardzo radośnie powitaliśmy wiosnę. Jedni przygotowali marzanny przeznaczone do utopienia lub spalenia, inni namalowali „najbrzydsze” zimowe panny, które następnie zostały podarte „w drobny mak” i wyrzucone do kosza.
- To już mamy wiosnę - cieszyły się maluchy.
- Żegnaj zimo! Witaj wiosno! - skandowały nad wyrzucaną do kosza na śmieci marzanną uczniowie młodszych klas.
Miejmy nadzieję, że pożegnanie zimy starosłowiańskim zwyczajem przyczyni się do tego, że zima przez kilka najbliższych miesięcy już do nas nie wróci.