...podczas uroczystego apelu...

Tegoroczny XVIII Dzień Papieski przebiegał pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. Hasło Dnia Papieskiego jest zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. Promieniowanie ojcostwa – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok.

Z tej okazji w dniu 16 października 2018r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony największemu autorytetowi moralnemu współczesnego świata – Świętemu Janowi Pawłowi II. Uczniowie podczas uroczystego apelu przypomnieli nam pełen zawiłości  i dowodów wiary życiorys naszego papieża. Występ urozmaicały ulubione pieśni Jana Pawła II zaśpiewane przez chór.

Na zakończenie uczniowie wspólnie z nauczycielami zaśpiewali ulubioną pieśń Ojca Świętego „Barkę”