W dniu 25 maja 2018 r. odbył się Piknik Rodzinny. W organizację rodzinnego spotkania aktywnie włączyli się nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i jak zawsze – niezawodni rodzice. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 prezentowali swoje umiejętności, zdolności i różnorodne pasje przed szeroką publicznością. Na scenie głównej odbywały się występy artystyczne, przedstawienie teatralne, pokazy taneczne.
Na boisku przygotowane zostały: szkolna kawiarenka z napojami i ciastem, malowanie twarzy i warkoczyki, jak również wata cukrowa, pokazy strażackie, motocyklowe, strzelnica harcerska, które cieszyły się ogromnym powodzeniem.
Tegoroczny piknik mimo pogody był bardzo udany. Dochód zebrany podczas pikniku w całości zostanie przeznaczony na zakup stołu do tenisa stołowego oraz sprzęt nagłaśniający. Cieszymy się, że festyn rodzinny stał się naszą tradycją i na stałe wpisał się w kalendarz imprez szkolnych.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom, pracownikom, rodzicom oraz sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji pikniku.