Nauczyciel

Funkcja/przedmiot

Wychowawstwo

Ewa Ratajczyk

dyrektor szkoły

-

Kinga Olifierowicz

wicedyrektor szkoły

-

Dorota Banasik

pedagog szkolny

wychowawca świetlicy

-

Anita Bielińska

edukacja wczesnoszkolna

oddział przedszkolny 0B

Elżbieta Bilewicz

chemia

-

Jolanta Bogucka

język niemiecki

-

Tatiana Bratkowska

edukacja wczesnoszkolna

klasa IIA

Beata Bujnowicz

edukacja wczesnoszkolna

klasa III

Edyta Grzelak

edukacja wczesnoszkolna

klasa IB

Mariola Karpińska

doradztwo zawodowe

-

Małgorzata Karpisz

wychowanie fizyczne

gimnastyka korekcyjna

-

Sylwester Karpisz

wychowanie fizyczne

-

Abigail Kenar

psycholog

-

Tomasz Kotus

wychowanie fizyczne

-

Justyna Kowalska

logopeda

-

Monika Kozłowska

edukacja wczesnoszkolna

oddział przedszkolny 0A

Ewelina Lewandowska

pedagog specjalny

-

Anna Ludwisiak

język polski

klasa VI

Mirosława Marszałek

język polski,

zajęcia rewalidacyjne

klasa IV B

Urszula Medyńska

plastyka

wychowawca świetlicy

-

Izabela Michalak

fizyka

-

Katarzyna Modrak

religia

-

Olga Mokras

edukacja wczesnoszkolna

klasa IA

Ewelina Paciorkowska

przyroda, geografia

wychowawca świetlicy

-

Marta Pietrzak

historia

nauczyciel bibliotekarz

klasa IV A

Aneta Popławska - Stępień

matematyka

technika

klasa V

Andrzej Różycki

zajęcia komputerowe, informatyka

-

Grzegorz Rybus

wychowanie do życia

w rodzinie

-

Justyna Rygiel

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

klasa II B

Jolanta Szymborska

matematyka

-

Magdalena Włodarczyk

język angielski

klasa VII

Bożena Woźniak

biologia

-

Anna Zawadzka - Tyczkowska

pedagog specjalny

-

Piotr Zganiacz

muzyka

-

Barbara Antosik

zajęcia komputerowe

-