Przypominamy ( zgodnie z wcześniejszą informacją ) , że w maju nie będzie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w następujących dniach:

2 maja – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,
4, 5, 8 maja – ze względu na pisemne egzaminy maturalne licealistów, odbywające się w budynkach naszej szkoły (uczniowie nie mogą przebywać na terenie szkoły od 8.30 do godziny 13:00).

W dniu 2 maja zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze na terenie szkoły (od 7.00 do 17.00 ).

W dniach 4,5,8 maja zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze : od 7.00 – 8.30 i od 13.00 – 17.00 na terenie szkoły, natomiast od 8.30 do 13.00 poza budynkiem szkoły ( Hala Sportowa, Plac zabaw, spacer po parku) . Zabawy na świeżym powietrzu uzależnione od aury w danym dniu.