W tym roku szkolnym nasza szkoła również przystąpiła do akcji  "Szkoła do hymnu" 2022 r. Akcja ma na celu zachęcenie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych do odśpiewania "Mazurka Dąbrowskiego". Hymn odśpiewany został w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości – 10 listopada, o godz. 11.11.