Drukuj
Odsłony: 53

                ,,Każdy jubileusz wnosi w życie świeży zapał i nową mądrość”

Stanisław Wyspiański

Dziś nasza szkoła przeżywała niezwykły dzień – Jubileusz 90 lecia. Wydarzenie to było najlepszą okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach, ale także do refleksji nad teraźniejszością i tym, co przyniesie dzień jutrzejszy. Z okazji tego doniosłego jubileuszu pracownicy i uczniowie szkoły zorganizowali dla swoich poprzedników – emerytowanych nauczycieli i absolwentów wyjątkową uroczystość. Rozpoczęła się ona mszą św. odprawioną w kościele parafialnym.

W części oficjalnej powitano emerytowanych nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły. Członków społeczności lokalnej, wszystkich darczyńców, sponsorów oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Nauczycieli, pracowników administracji i obsługi obecnie pracujących w szkole. Rodziców, którzy z dużym zaangażowaniem pomagali w zorganizowaniu tej uroczystości. Przyjaciół naszej szkoły, absolwentów, mieszkańców i wszystkich zaproszonych gości. Serdecznie powitano kochanych uczniów, bez których nasza szkoła po prostu by nie istniała.

Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy uczniowie pod okiem niezastąpionych nauczycieli przygotowali uroczyste przedstawienie, podczas którego nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych oraz informacji historycznych przekazanych poprzez grę młodych aktorów. Uczniowie z wielkim przejęciem zaprezentowali również choreografie taneczne, które wprawiły w zadumę i refleksję.

Po części artystycznej głoś zabrali zgromadzeni goście m.in. Pani Anna Jóźwiak – przedstawicielka Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, która przybliżyła nam postać naszego patrona, pierwszego kierownika naszej szkoły – Bolesława Ścibiorka oraz Pan Jan Trofimowicz, który jest depozytariuszem pamiątek po Pani Annie Burdównie, która wpisała się również w historię naszej szkoły, jako wspaniały pedagog i założyciel drużyny harcerskiej w Konstantynowie Łódzkim.

W minionym dziewięćdziesięcioleciu wiele osób zapisało się na kartach historii konstantynowskiej szkoły. To osoby, które ją tworzyły, rozwijały, które oddały serce i entuzjazm. Dzięki czemu nie jest ona jedynie miejscem czy instytucją publiczną, ale rodziną stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników.

Przez 90 lat szkoła zmieniła się nie do poznania, ale nadal najważniejszy w niej jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w nasze mury, dając mu wiarę w swoją siłę  i odwagę, aby spełniać marzenia. Sukcesy naszych uczniów dają nam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, ale przede wszystkim satysfakcję i radość. Czego życzymy wszystkim na kolejne lata.

Składamy gorące podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji naszej, niezwykłej uroczystości.