W najbliższy wtorek uczniowie klas ósmych przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.  24, 25, 26 maja są to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I - VII

Terminy egzaminów:

24 maja - wtorek – język polski – 120 minut ( ucz. z dostosowaniami 180 minut, ucz. z Ukrainy 210 minut) godz. 9: 00

25 maja - środa – matematyka – 100 minut ( ucz. z dostosowaniami 150 minut, ucz. z Ukrainy 100 minut) godz. 9: 00

26 maja – czwartek – język angielski – 90 minut ( ucz. z dostosowaniami 135 minut, ucz. z Ukrainy 90 minut) godz. 9: 00

 

* Na egzamin uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.30

* Uczniowie piszą egzamin w salach 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (na drzwiach umieszczone będą listy osób zdających w danej sali).

* Na egzamin uczeń przynosi ze sobą legitymacjęprzybory do pisania: pióro lub długopis ‎ z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

* Każdego dnia zdający przychodzą na egzamin ubrani na galowo.

* Zdający powinni korzystać z przyborów wyłącznie własnych.

* Każdego dnia zdający przynoszą ze sobą wodę do picia (mała plastikowa butelka).