Szkoła Podstawowa nr 2 zaprasza wszystkich uczniów do udziału

w konkursie plastycznym „Moja szkoła”

1. CEL KONKURSU:

- włączenie uczniów w obchody 90-lecia szkoły, w której się uczą, poznanie tradycji i historii szkoły;

- poszukiwanie nowych form prezentacji dziedzictwa kulturowego;

- integracja środowiska szkolnego poprzez współpracę z rodzicami uczniów, którzy pomogą przy tworzeniu prac;

- pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci;

- kształtowanie wrażliwości na piękno;

- wyrażanie odczuć w formie plastycznej;

2. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria - klasy 0 – III

II kategoria - klasy IV -VIII

3. FORMAT I TECHNIKA PRAC KONKURSOWYCH

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane dowolną techniką plastyczną na papierze w formacie A3 lub w formie makiety szkoły. Dopuszcza się pomoc rodziców w wykonaniu prac. Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa .

4. TEMAT PRACY: MOJA SZKOŁA

5. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

Prace należy składać do dnia 27.10.2021 roku do pani Agnieszki Mazurkiewicz (sala 13).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.10.2021 roku.

6. NAGRODY

1. Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych.

2. Wybrane prace stanowić będą dekorację podczas uroczystości z okazji 90-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim oraz zostaną zamieszczone w publikacji książkowej wydanej z okazji jubileuszu szkoły.