Prosimy o wsparcie

Rada Rodziców dysponuje wyłącznie środkami uzyskanymi z dobrowolnych wpłat rodziców. Dzięki tym środkom możemy wspomagać m.in. organizację konkursów i zakup nagród, wyjazdy dzieci na turnieje i zawody, zakup materiałów na organizację imprez szkolnych, zakup pomocy naukowych do pracowni szkolnych oraz zakup sprzętów i elementów wyposażenia do klas.

Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych pociech.

W związku z powyższym zwracamy się  z gorącą prośbą do wszystkich rodziców o wsparcie finansowe.

Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców w tytule wpłaty umieszczając dopisek:

„Darowizna na rzecz Rady Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa”

Nr konta Rady Rodziców: 07 1020 3437 0000 1802 0173 1470  lub w sekretariacie szkoły.

Dziękujemy