W Ogólnopolskim Konkursie Eko – Planeta wzięło udział 8 uczniów z naszej szkoły w dwóch kategoriach: test – 3 osoby oraz praca indywidualna-5 osób. Test sprawdzał wiedzę z biologii i ochrony środowiska. Praca indywidualna to album na temat „Zwierzęta wokół nas”. Niektóre osoby uczestniczyły w obu częściach.

Wyniki:

W kategorii test bardzo dobry wynik uzyskali Jędrzej Wojasiński z kl. 6a oraz Krystian Papuga z klasy 7a.

W kategorii praca indywidualna bardzo dobry wynik uzyskał również Jędrzej Wojasiński, a wyróżnienia Cezary Pietrasik z klasy 6a oraz Aniela Gawryszczak z kl. 7a.

Gratuluję wyróżnionym i dziękuję wszystkim uczestnikom.