Wiktoria Boczkowska z klasy 8a zajęła 3 miejsce w XVII Międzyszkolnym Konkursie „Człowiek, równowaga, zdrowie”

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi pod patronatem Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Celem konkursu jest pogłębianie i rozwijanie zainteresowań uczniów na temat funkcjonowania własnego organizmu, kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych, uświadomienie roli szczepień w profilaktyce chorób zakaźnych.

Gratulujemy!!!