Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informujemy, że  uczennica z klasy 7a ANIELA GAWRYSZCZAK została laureatką konkursu w Grupie III, a uczennica LILIANNA KLIMAS z klasy 6a laureatką konkursu w Grupie II.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Jego celem jest zapoznanie się uczestników z tematyką związaną z racjonalnym gospodarowaniem wodą oraz postępującymi zmianami klimatu, co przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie ochrony środowiska, rozwinięcia wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych oraz kształtowania indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska. Formowanie od najmłodszych lat właściwych nawyków w zakresie oszczędzania wody oraz zasad jej racjonalnego wykorzystywania, z pewnością zaowocuje w przyszłości postawami dorosłych, którzy będą rozumieli dlaczego należy chronić środowisko w życiu codziennym, którzy będą wiedzieli jak skutecznie i efektywnie to robić. Szczególnie teraz, przy postępujących zmianach klimatycznych i nasilających się zjawiskach suszy, musimy wypracować metody racjonalnego gospodarowania wodą i nauczyć się jak tej wody nie marnować.

Gratulujemy naszym uczennicom i życzymy dalszych sukcesów.