Od dnia 1 marca 2021 r. rozpoczynamy rekrutację do do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych oraz klasy pierwszej oddziału sportowego na rok szkolny 2021/2022. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:

Przyjmowanie wniosków 1.03.2021 – 19.03.2021 r.
Weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjną 22.03.2021 – 8.04.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 9.04.2021 godz. 15.00
Oświadczenie woli składane przez rodzica 12.04.2021 - 14.04 2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19.04.2021 r. godz. 15.00 (klasy pierwsze)

 22.04.2021 r. godz. 15.00 (oddziały przedszkolne)

Szczegółowe terminy rekrutacji

Termin przeprowadzenia prób sprawnościowych do klasy I oddziału sportowego: 22.03.2021 – 24.03.2021 r.

Ogłoszenie wyników: 25.03.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące godziny zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Wraz z wnioskiem o przyjecie do klasy pierwszej oddziału sportowego wymagane jest orzeczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań uczęszczania do klasy sportowej.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły - niżej w tym artykule.

Szkoła nie wydaje druków i formularzy papierowych.

Wypełnione i podpisane formularze można składać w postaci:

  1. Zeskanowanych lub sfotografowanych dokumentów przesłanych na adres e- mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. W wyjątkowych sytuacjach wypełnione dokumenty można składać w sekretariacie szkoły, według następującej procedury:

  • wypełnione dokumenty należy zapakować do koperty,

  • zaklejoną kopertę należy przynieść do szkoły i złożyć do skrzynki podawczej udostępnionej przy wejściu do szkoły,

  • budynek szkoły będzie zamknięty, należy dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach należy przywołać pracownika, który będzie odbierał tylko zaklejone i zabezpieczone koperty z dokumentami.

Wszystkie złożone elektronicznie i papierowo formularze będą podlegały weryfikacji formalnej.

Dokumenty rekrutacyjne:

Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowejOświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka na terenie Gminy
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnegoOświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka w obwodzie szkoły
Wniosek o przyjęcie klasa sportowaOświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I spoza obwoduOświadczenie o wielodzietności rodziny
Zgoda na uczęszczanie dziecka do szkoły sportowejOświadczenie o zameldowania dziecka
Oświadczenie o miejscu pracy. naukiOświadczenie rodzica o miejscu pracy w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim
Terminy rekrutacji