Drukuj
Odsłony: 708

Od dnia 26 marca 2020 r. obowiązują nowe terminy i zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, klas I i klasy I oddziału sportowego (nowe treminy rekrutacji są dostepne na stronie interentowej szkoły).

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły - niżej w tym artykule. 

Szkoła nie wydaje druków i formularzy papierowych.

Wypełnione i podpisane formularze można składać:

  1. Zeskanowane lub sfotografowane dokumenty przesłać na adres e- mail szkoły: sekretariat@sp2konstantynow.pl
  2. W wyjątkowych sytuacjach wypełnione dokumenty można składać w sekretariacie szkoły, według następującej procedury:

Termin przeprowadzenia prób sprawnościowych do klasy I odziału sportowego, będzie podany na stronie internetowej szkoły.

Wszystkie złożone elektronicznie i papierowo formularze będą podlegały weryfikacji formalnej. W przypadku jakichkolwiek braków, błędów lub nieprawidłowo wypełnionych formularzy, będzie można skorygować je po zakończeniu kwarantanny społecznej i otwarciu szkoły.

Wnioski złożone dotychczas w wersji papierowej podlegają weryfikacji formalnej w procesie rekrutacji.

Komplet formularzy rekrutacyjnych - 1 MB

Terminy rekrutacji