Drukuj
Odsłony: 876

Zobacz obraz źródłowy

 Nie ma pracy, która nie zawierałaby w sobie radości, tajemnicy i zachęty.

W.Lindenberg

Podziękowanie dla Rady Rodziców 

 Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz cała społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim składa słowa uznania dla Rady Rodziców za pełną serca pracę i osobiste zaangażowanie na rzecz szkoły. Dzięki Państwa wsparciu udało się nam w tym półroczu zrealizować wiele założonych celów, takich jak:

            Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców w tytule wpłaty umieszczając dopisek:

„Darowizna na rzecz Rady Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa”

Nr konta Rady Rodziców: 07 1020 3437 0000 1802 0173 1470