Zobacz obraz źródłowy

 Nie ma pracy, która nie zawierałaby w sobie radości, tajemnicy i zachęty.

W.Lindenberg

Podziękowanie dla Rady Rodziców 

 Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz cała społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim składa słowa uznania dla Rady Rodziców za pełną serca pracę i osobiste zaangażowanie na rzecz szkoły. Dzięki Państwa wsparciu udało się nam w tym półroczu zrealizować wiele założonych celów, takich jak:

  • zakup nagłośnienia do hali sportowej
  • finansowanie nagród za udział w konkursach szkolnych
  • finansowanie materiałów na wykonanie dekoracji świątecznej
  • finansowanie wyjazdu uczniów na zawody sportowe
  • finansowanie pomocy dydaktycznych
  • organizacja pikniku rodzinnego

    Dziękujemy Państwu za kreowanie pozytywnych przemian w naszej placówce. Po raz kolejny doświadczamy dużego wsparcia ze strony Rady Rodziców naszej szkoły, która dzięki swoim inicjatywom i ogromnemu zaangażowaniu jest prawdziwym Partnerem naszej szkoły. Liczymy na Państwa dalszą, równie ofiarną pomoc w drugim półroczy 2019/2020r.

            Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców w tytule wpłaty umieszczając dopisek:

„Darowizna na rzecz Rady Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa”

Nr konta Rady Rodziców: 07 1020 3437 0000 1802 0173 1470