Podziękowania Rady Rodziców 

Drodzy Rodzice dziękujemy bardzo za wsparcie finansowe jakie okazaliście w roku szkolnym 2018/2019

 Dzięki Państwa hojności było możliwe:

  • Sfinansowanie w całości nowego sprzętu nagłaśniającego na hali sportowej wraz z instalacją;

  • Zakup dyplomów i upominków dla uczniów klas pierwszych z okazji pasowania na ucznia;

  • Finansowanie nagród za udział w konkursach szkolnych;

  • Współorganizowanie Balu Karnawałowego oraz innych imprez odbywających się na terenie szkoły;

  • Współfinansowanie zakupu tablicy multimedialnej;

  • Zakup nagród książkowych dla uczniów wręczanych na uroczystości zakończenia roku szkolnego dla klas I-VIII;

  • Finansowanie wyjazdu dzieci na zawody sportowe i konkursy;

  • Współfinansowane projektu pracowni ekologicznej na świeżym powietrzu.

To jest tylko część działań z zakresu działalności Rady Rodziców. Przedstawiciele Rady Rodziców przedstawią Państwu na zebraniach klasowych szczegóły sprawozdania z działalności Rady Rodziców

 

Liczymy na dalszą Waszą pomoc w nowym roku szkolnym.

Pamiętajmy, że wspólnie tworzymy szkołę dla naszej Dzieci.

Darowizny na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto: 07 1020 3437 0000 1802 0173 1470