W najbliższy wtorek uczniowie klas ósmych przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Prosimy o zapoznanie się procedurami organizacji i przebiegu egzaminu, zgodnymi z wytycznymi CKE, MEN oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Terminy egzaminów:

25 maja - wtorek – język polski – 120 minut ( ucz. z dostosowaniami 180 minut) godz. 9: 00

26 maja - środa – matematyka – 100 minut ( ucz. z dostosowaniami 150 minut) godz. 9: 00

27 maja – czwartek – język angielski – 90 minut ( ucz. z dostosowaniami 135 minut) godz. 9: 00

* Na egzamin uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.30 ( na terenie szkoły obowiązują zasłonięte usta i nos).

* Uczniowie będą wpuszczani do budynku szkoły wejściem głównym, następnie skierowani będą do wyznaczonych sal, w których napiszą egzaminy (przed egzaminem oraz po egzaminie wszystkich zdających obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego.

* Uczniowie piszą egzamin w salach 23, 24, 25, 26, 28 (na drzwiach umieszczone będą listy osób zdających w danej sali).

* Na egzamin uczeń przynosi ze sobą legitymację, przybory do pisania: pióro lub długopis ‎ z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

* Każdego dnia zdający przychodzą na egzamin ubrani na galowo.

* Zdający powinni korzystać z przyborów wyłącznie własnych.

* Każdego dnia zdający przynoszą ze sobą wodę do picia (mała plastikowa butelka).

* Każdego dnia po każdym egzaminie uczniowie opuszczają szkołę pojedynczo (wracają do swoich domów), nie mogą gromadzić się w grupy zarówno przed egzaminem, jak i po nim. Wrażeniami po egzaminie powinni podzielić się z kolegami i koleżankami korzystając z dostępnych im elektronicznych komunikatorów.

Procedury dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Wszelkie informacje na temat egzaminu ósmoklasisty znajdują się pod adresem:
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/