Rekrutacja do klasy pierwszej oraz klasy pierwszej oddziału sportowego o profilu pływackim

na rok szkolny 2020/2021.

Karty zgłoszenia i wnioski można pobierać  w sekretariacie szkoły od 02.03.2020 r. do 20.03.2020 r.

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00 – 15.00 wtorek w godz. 8.00 – 16.30  piątek w godz. 8.00-13.00.

Nowe terminy rekrutacji.

Kryteria rekrutacji i terminy w roku szkolnym 2020/2021 - uchwała RM w Konstantynowie Łódzkim.

Rejonizacja szkół - uchwała Rady Miasta z  dnia 23 marca 2017 r.