W związku ze zmianami w systemie oświaty, w dniu 2. lutego 2017 o godz. 15.30  odbędzie się w naszej szkole spotkanie Rodziców klasy VI z Władzami Miasta.
Serdecznie zapraszamy
Ewa Ratajczyk