Informujemy, iż rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych ogólnych i do klasy sportowej o profilu pływackim na rok szkolny 2020/2021 zostaje zawieszona. Wnioski nie będą wydawane ani przyjmowane.

Wnioski będzie można ponownie pobierać i składać od dnia 26 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r.

Nowe terminy rekrutacji.

Szanowni Rodzice!

Od 23 marca 2020 roku nasza szkoła uruchamia na Platformie e-learning zdalne nauczanie, które umożliwi w tak trudnym okresie kontynuację nauki. Nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych z wszystkich przedmiotów.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, nasz zespół specjalistów stworzył na tejże platformie edukacyjnej pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pedagog, psycholog i inni specjaliści będą służyli wsparciem i poradą dzięki aktywności Modułu Chat, który umożliwi komunikowanie się w czasie rzeczywistym. Zadawać pytania i rozmawiać z psychologiem lub pedagogiem będzie można na Forum aktualności w trybie offline, a w wyjątkowych sytuacjach zawsze można będzie umówić się na konsultacje telefoniczne.

W kategorii „Świetlica” na naszych uczniów czekał będzie zestaw opracowanych zabaw i ćwiczeń relaksacyjnych, które pozwolą wypełnić czas i wpłyną pozytywnie na efektywne uczenie.

Mirosława Marszałek

Od dnia 26 marca 2020 r. obowiązują nowe terminy i zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, klas I i klasy I oddziału sportowego (nowe treminy rekrutacji są dostepne na stronie interentowej szkoły).

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły - niżej w tym artykule. 

Szkoła nie wydaje druków i formularzy papierowych.

Wypełnione i podpisane formularze można składać:

 1. Zeskanowane lub sfotografowane dokumenty przesłać na adres e- mail szkoły: sekretariat@sp2konstantynow.pl
 2. W wyjątkowych sytuacjach wypełnione dokumenty można składać w sekretariacie szkoły, według następującej procedury:
 • wypełnione dokumenty należy zapakować do koperty,
 • zaklejoną kopertę należy przynieść do szkoły i złożyć do skrzynki podawczej udostępnionej przy wejściu do szkoły,
 • budynek szkoły będzie zamknięty, należy dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach należy przywołać pracownika, który będzie odbierał tylko zaklejone i zabezpieczone koperty z dokumentami.

Termin przeprowadzenia prób sprawnościowych do klasy I odziału sportowego, będzie podany na stronie internetowej szkoły.

Wszystkie złożone elektronicznie i papierowo formularze będą podlegały weryfikacji formalnej. W przypadku jakichkolwiek braków, błędów lub nieprawidłowo wypełnionych formularzy, będzie można skorygować je po zakończeniu kwarantanny społecznej i otwarciu szkoły.

Wnioski złożone dotychczas w wersji papierowej podlegają weryfikacji formalnej w procesie rekrutacji.

Komplet formularzy rekrutacyjnych - 1 MB

Terminy rekrutacji

W związku ze zmianami, jakie następują w zakresie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 25.03. 2020 r. zmianie ulega termin przeprowadzenia prób sprawnościowych do klasy I oddziału sportowego.

Próby sprawnościowe do klasy I oddziału sportowego odbędą się 15 kwietnia 2020 r. o godz. 17.00 w budynku szkoły.

Terminy rekrutacji

Zobacz obraz źródłowy

 Nie ma pracy, która nie zawierałaby w sobie radości, tajemnicy i zachęty.

W.Lindenberg

Podziękowanie dla Rady Rodziców 

 Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz cała społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim składa słowa uznania dla Rady Rodziców za pełną serca pracę i osobiste zaangażowanie na rzecz szkoły. Dzięki Państwa wsparciu udało się nam w tym półroczu zrealizować wiele założonych celów, takich jak:

 • zakup nagłośnienia do hali sportowej
 • finansowanie nagród za udział w konkursach szkolnych
 • finansowanie materiałów na wykonanie dekoracji świątecznej
 • finansowanie wyjazdu uczniów na zawody sportowe
 • finansowanie pomocy dydaktycznych
 • organizacja pikniku rodzinnego

  Dziękujemy Państwu za kreowanie pozytywnych przemian w naszej placówce. Po raz kolejny doświadczamy dużego wsparcia ze strony Rady Rodziców naszej szkoły, która dzięki swoim inicjatywom i ogromnemu zaangażowaniu jest prawdziwym Partnerem naszej szkoły. Liczymy na Państwa dalszą, równie ofiarną pomoc w drugim półroczy 2019/2020r.

            Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców w tytule wpłaty umieszczając dopisek:

„Darowizna na rzecz Rady Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa”

Nr konta Rady Rodziców: 07 1020 3437 0000 1802 0173 1470

Możesz zapomnieć o tradycyjnym dokumencie!

Nasza szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Tym samym możemy naszym uczniom wydać dokument elektroniczny - mLegitymacja.

Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej lub w postaci plastikowej karty (e-legitymacji). Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

 • potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
 • skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu (wg gov.pl).

Wydanie i anulowanie mLegitymacji jet bezpłatne! Więcej informacji w artykule mLegitymacja - procedury.

Lilianna Klimas, ucz. kl. Va otrzymała wyróżnienie w konkursie zrealizowanym przez Województwo Łódzkie przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Główną ideą konkursu było propagowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, szczególnie zagadnień związanych z segregowaniem i recyklingiem odpadów oraz ochroną powietrza przed zanieczyszczeniami.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach tematycznych: „Drugie życie odpadu" oraz "Walczymy ze smogiem". W pierwszej kategorii uczestnicy konkursu musieli wykonać trójwymiarową instalację z odpadów nadających się do recyklingu, w drugiej, dotyczącej walki ze smogiem, trzeba było przygotować atrakcyjny plakat lub ulotkę.

Lilianna wykazała się kreatywnością w I kategorii, a wykonana przez nią praca i film zostały włączone w zrealizowany film edukacyjny, który posłuży uświadamianiu młodzieży i dorosłych na różnego rodzaju prezentacjach i szkoleniach dotyczących ochrony środowiska. Za swoją pracę otrzymała atrakcyjne nagrody edukacyjne.

W konkursie wzięło udział także 11 innych uczniów szkoły, którym również należą się gratulacje za krzewienie idei ekologicznych.. Nie zajęli punktowanego miejsca, bo konkurencja była ogromna – ponad tysiąc nadesłanych prac. Jednak wszyscy uczestnicy zostali docenieni przez organizatorów, wzięli udział w gali finałowej i mieli możliwość zwiedzania EC1 w Łodzi.

Gratulacje!!!

W zawodach, które odbyły się 13 listopada 2019 r. w hali sportowej MOSiR w Zgierzu udział wzięli zwycięzcy powiatów zgierskiego, poddębickiego, łęczyckiego i pabianickiego. Powiat pabianicki reprezentował zespół z naszej szkoły w składzie: Julian Cybulski, Bartłomiej Dąbrowski, Aleksander Drabent, Michał Kolba, Seweryn Lizak, Daniel Maciaszczyk, Aleksander Markiewicz, Szymon Żurawski, Kacper Dymowski, Dominik Grzelczak.

W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłkę ręczną chłopców po zaciętej rywalizacji zakończyliśmy turniej na trzecim miejscu. Do Finału Wojewódzkiego awansował zespół z Poddębic.

Nasza szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Tym samym możemy naszym uczniom wydać dokument elektroniczny - mLegitymacja.

Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej lub w postaci plastikowej karty (e-legitymacji). Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

 • potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
 • skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu (wg gov.pl). Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne!

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych: (Dz.U. 2018 poz. 2011)

Kolejność działań:

 1. Pobrać wniosek, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Wniosek jest tutaj.
 2. Wysłać zdjęcie dziecka (dzieci) przez dziennik elektroniczny UONET+ (aktualne zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5MB i wymiarach minimum 500x600 px.). Więcej informacji o zasadach prawidłowego zdjęcia do dokumentów.
 3. Oczekiwać w dzienniku elektronicznym informacji o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel (osobisty odbiór rodzica w sekretariacie).
 4. Zainstalować aplikacje mObywatel ze sklepu Google Play lub Apps Store. W usłudze Legitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.
 5. Aby anulować (utrata telefonu, niepoprawnego działania, utrata tożsamości, rezygnacja z usług) mLegitymacje należy pobrać, wypełnić i dostarczyć wniosek do sekretariatu. Wniosek znajduje się tutaj. Potwierdzenie uzyskujemy w dzienniku elektronicznym.

Wymagania techniczne dla urządzeń mobilnych:

 1. systemy operacyjne Android w wersji 6.0 lub wyższej, lub iOS w wersji nie niższej niż 10.3,
 2. połączenia z internetem.

Ważne linki:

mlegitymacja

Podziękowania Rady Rodziców 

Drodzy Rodzice dziękujemy bardzo za wsparcie finansowe jakie okazaliście w roku szkolnym 2018/2019

 Dzięki Państwa hojności było możliwe:

 • Sfinansowanie w całości nowego sprzętu nagłaśniającego na hali sportowej wraz z instalacją;

 • Zakup dyplomów i upominków dla uczniów klas pierwszych z okazji pasowania na ucznia;

 • Finansowanie nagród za udział w konkursach szkolnych;

 • Współorganizowanie Balu Karnawałowego oraz innych imprez odbywających się na terenie szkoły;

 • Współfinansowanie zakupu tablicy multimedialnej;

 • Zakup nagród książkowych dla uczniów wręczanych na uroczystości zakończenia roku szkolnego dla klas I-VIII;

 • Finansowanie wyjazdu dzieci na zawody sportowe i konkursy;

 • Współfinansowane projektu pracowni ekologicznej na świeżym powietrzu.

To jest tylko część działań z zakresu działalności Rady Rodziców. Przedstawiciele Rady Rodziców przedstawią Państwu na zebraniach klasowych szczegóły sprawozdania z działalności Rady Rodziców

 

Liczymy na dalszą Waszą pomoc w nowym roku szkolnym.

Pamiętajmy, że wspólnie tworzymy szkołę dla naszej Dzieci.

Darowizny na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto: 07 1020 3437 0000 1802 0173 1470