W tym tygodniu nasze działania były skupione na matematyce. Podczas zajęć organizowano dzieciom ciekawe zabawy i konkursy matematyczne. Głównym celem wprowadzenia elementów matematyki jest rozwój logicznego myślenia. Poznanie pewnych pojęć matematycznych wymaga wysokiego poziomu abstrakcji i właśnie już w przedszkolu zaczyna się budowanie podstaw koncepcji matematycznych. W zdobywaniu doświadczeń matematycznych ogromne znaczenie ma trening, który rozwija różnorodne umiejętności dziecka. Organizowane sytuacje dydaktyczne sprawiają, że ćwiczenie dziecięcego liczenia poprzez gry i zabawy pomaga przedszkolakom 
w zdobywaniu kompetencji intelektualnych do uczenia się matematyki. Nauczanie matematyki ma duży wpływ także na sferę poznawczą dziecka, gdyż wspomaga rozwój struktur myślowych. Dzieci podczas tygodnia matematycznego bawiły się wspaniale :).