Uczniowie z oddziałów przedszkolnych A i B wzięli udział w konkursie plastycznym pt. "MOJA MAŁA OJCZYZNA". Celem konkursu było kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej oraz promowanie postawy patriotycznej. Na zajęciach dzieci wykonały również prace plastyczne, dzięki którym utrwalono "SYMBOLE NARODOWE". Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Za wszystkie wykonane prace serdecznie dziękujemy. Dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki.