Statut szkoły,

Tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 13/2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 29. listopada 2017 roku.

WSO,
wyciąg ze Statutu szkoły.

Regulaminy:

świetlicy,

zachowania się w stołówce,

sali gimnastycznej,

sali komputerowej,

oddziałów przedszkolnych,

korzystania z telefonów komórkowych,

pobytu ucznia w szkole,

uczniowski,

salki fitness,

dziennika elektronicznego.

Podręczniki:

rok szkolny 2018/2019.

Programy