...odbyło się spotkanie...

Corocznie 5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Dzień ten to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych - na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. Nasi szkolni wolontariusze podejmują różnorodne działania ukierunkowane na bezinteresowne pomaganie innym oraz zachęcają do tej pomocy pozostałą społeczność szkolną. 

Tego dnia w naszej szkole odbyło się spotkanie Wolontariuszy z opiekunami Wolontariatu Szkolnego. Podczas spotkania rozmawiano na temat idei wolontariatu, dzielono się również własnymi spostrzeżeniami na temat pomocy innym. Opiekunowie przygotowali również słodki poczęstunek dla Wolontariuszy.