Dnia 22 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury, odbył się konkurs dla dzieci z dysleksją, organizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Konstantynowie Łódzkim.

Naszą szkołę reprezentowało czternaście uczniów z klas V - VIII.

Pierwszy etap polegał na pisaniu dyktanda, w drugim etapie uczestnicy tworzyli wspólną pracę plastyczną.

Treść dyktanda można usłyszeć pod tym linkiem: https://www.facebook.com/TvKonstantynowLodzki/videos/2239023196368570/?eid=ARBtOt1h16dx0eHrGfVPjpsi_CJ9fvO-mY7-YVC50EHXNJD7jB1VEdmACIrVnaTSlCYVZGoasAViwFlt