..zachwycały kolorystyką...

W listopadzie został zorganizowany konkurs pt. „Pojazdy  z warzyw”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-III. Miał on na celu rozwijanie twórczej wyobraźni oraz sprawności manualnej.
W wyznaczone dni zaczęły napływać prace uczniów. Członkowie komisji jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie, zachwycały kolorystyką, różnorodnością technik i pomysłowością.

Dlatego każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz upominek.