2x czyściej...

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła 21. września włączyła się do udziału w jubileuszowej akcji sprzątania świata. W tym roku akcja przebiegała pod hasłem  „Akcja – segregacji! 2x więcej! 2x czyściej!” Jej celem było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej społeczeństwa, poczucia odpowiedzialności za stan utrzymania czystości przestrzeni publicznej miasta i wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów.

Nasi uczniowie wraz z nauczycielami tradycyjnie,  jak co roku posprzątali tereny wokół szkoły.  Dzieci uczestniczyły w sprzątaniu z wielkim zaangażowaniem i przejęciem.